Punkt Przedszkolny - rekrutacja 2016/2017

 

Drodzy Rodzice! Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego Supełek trwa przez cały rok w miarę dostępności miejsc.
Serdecznie zapraszamy do kameralnej grupy przedszkolnej dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
Dzieci, które nie ukończyły 2,5 lat mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach
o charakterze adaptacyjnym, przygotowujących do przedszkola.

Jako inna forma wychowania przedszkolnego realizujemy podstawę programową MEN. Więcej informacji w zakładce Oferta/Przedszkole.

 

 

 


 

 W ramach czesnego organizujemy zajęcia dodatkowe:

- zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej

- rytmika

- tańce

- gimnastyka korekcyjna

- język angielski ( z lektorem, pedagogiem)

- zajęcia teatralne

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy nauczyciela wspomagającego oraz realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz terapii ręki.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z naszego przedszkola -
https://www.facebook.com/CETSUPELEK

 

W związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE:
Rozwój oferty wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Centrum Edukacyjno Terapeutyczne Supełek w Siechnicach w ramach działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci wg następujących kryteriów:

Kryteria obowiązkowe:

- dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty,

- zamieszkałe na obszarach Miasta i Gminy Siechnice oraz powiatu wrocławskiego i okolic,

Kryteria dodatkowe (maks. 15 punktów)

- dzieci z rodzin korzystających z pomocy GOPS 5 punktów (zaśw. z GOPS)

- dzieci z rodzin wielodzietnych: rodzina z 3 dzieci - 4 punktów , z 4 dzieci 6 punktów, z 5 dzieci i więcej - 8 punktów

- dzieci rodziców niepracujących: 1 niepracujący rodzic 1 punkt (zaśw. z PUP), 2 rodziców - 2punkty.

Kryterium pierwszeństwa: dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach od 20 czerwca do 24 czerwca.

Wyniki rekrutacji dostępne będą 27 czerwca w Punkcie Przedszkolnym Supełek ul. Jana Pawła II 25/1.

 

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE_MFDR

ZAPYTANIE OFERTOWE_Metoda Dobrego Startu

 

 

Urodziny w Supełku

W Supełku organizujemy tematyczne bale urodzinowe dla dzieci.

Szczegóły oferty w zakładce oferta/organizacja urodzin