Warsztaty logopedyczne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

 

Słyszę, mówię, rozumiem”

 

Proces nauki mowy odbywa się poprzez działanie dziecka w świecie. Jest ściśle związany
z rozwojem wszystkich zmysłów i funkcji psychicznych.
Proponowane zabawy i ćwiczenia stanowią fundament kultury żywego słowa, mają wspomagać rozwój wszystkich umiejętności warunkujących naukę mowy.
Program warsztatów logopedycznych ma charakter profilaktyczny i doskonalący proces nabywania mowy. Ich celem jest zapobieganie nieprawidłowościom oraz złym nawykom
w pracy aparatu mowy i oddechu, a także stymulowanie słuchu, który jest podstawowym źródłem nauki mówienia.
Podczas warsztatów zadbamy o rozwój mowy ekspresyjnej (mówienia) i impresyjnej (rozumienia przekazu słownego). Będziemy też wspierać twórczą aktywność słowną dzieci, kształtować poprawność wypowiedzi w zakresie strony leksykalnej i gramatycznej oraz uczyć logicznego myślenia.

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzone są
w formie różnorodnych zabaw, a ich program obejmuje:

  1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, których celem jest wypracowanie prawidłowych i celowych ruchów języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego.

  2. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, które mają pomóc w uzyskaniu prawidłowego toru oddechowego podczas mówienia i w spoczynku, pogłębieniu oddechu, poruszeniu przepony i wydłużeniu fazy wydechowej.

  3. Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych, czyli rozpoznawanie, naśladowanie i różnicowanie dźwięków znanych z otoczenia.

  4. Ćwiczenia słuchu fonemowego, czyli ćwiczenia w rozpoznawaniu i różnicowaniu dźwięków mowy.

  5. Ćwiczenia rytmizujące, czyli zabawy z instrumentami i muzyką, podczas których ćwiczymy m.in. rozpoznawanie i odtwarzanie rytmu, melodii, liczby uderzeń, czasu trwania dźwięku.

  6. Ćwiczenia rozwijające spontaniczną aktywność słowną i logiczne myślenie.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się cyklicznie 1 raz w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe:

1 grupa: trzylatki i czterolatki

2 grupa: pięciolatki i sześciolatki

Liczebność grupy: 6 - 10 osób.

W ramach oferty istnieje możliwość:

  • skorzystania z przesiewowego badania mowy w celu określenia ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka

  • bezpłatnej konsultacji z rodzicami w celu wskazania dalszej drogi postępowania logopedycznego w przypadku zdiagnozowania wady wymowy lub innych zaburzeń w rozwoju mowy

 Cennik:

Zajęcia logopedyczne dla punktów przedszkolnych i klubów malucha

- od 60 zł/45 minut