Ilona Gierczak

Ilona Gierczak – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS.

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (Pedagogika specjalna spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2014 oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 2018).

Swoje kwalifikacje podnosi na kursach i szkoleniach:

2020 Webinar – Zrozum mnie – wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat. Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak 17.02.2020r.
2020 Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna z Psychomotoryką. Dolnośląska Szkoła Wyższa – w trakcie ukończenia.
2020 Kurs Animator Zabaw Dziecięcych. Animator w trakcie szkolenia.
2019 Psychomotoryka Empowermentu – kurs. Akademia Psychomotoryki w Niemczech J. i A. Majewscy 12.01 – 28.04.2019r.
2019 Szkolenie INPP – Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP. 11-12.05.2019r.
2019 Terapia ręki – Ręka na warsztat – praca terapeutyczna z dziećmi w zakresie usprawniania funkcji ręki. Gabinet Edukacyjno – Terapeutyczny Barbara Pietrowska 22-23.06.2019r.
2019 Szkolenie Trening Słuchowy Magdaleny Krawczun. 07.09.2019r.
2018 Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Edu-Sense 2018r.
2018 Zabawy muzyczne w przedszkolu – Jak uczyć dzieci aby polubiły taniec? Wydawnictwo Podręcznikarnia 24.04.2018r.
2017 Trener Umiejętności Społecznych – Fundacja Pomoc Autyzm 01-02.04.2017r.
2017 Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, stopień I. Fundacja Promyk Słońca 06-07.05.2017r.
2017 Metoda Dobrego Startu, stopień I. Fundacja Promyk Słońca 08-09.05.2017r.
2017 Taniec w animacji. ANIMATOR 16.09.2017r.
2017 Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec. Edukator Oświaty MEN Kamila Palińska 07.10.2017r.
2017 Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym. ORATOR 04.11.2017r.
2016 Seminarium szkoleniowe pt. Kompetencje bazowe – nowe podejście w diagnozie, terapii i wspieraniu rozwoju. Fundacja Promyk Słońca 17.10.2016r.
2016 Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami rozwoju. Dr Teresa Kaczan 25-26.11.2016r.

Ilona Gierczak

Facebook