Katarzyna Moczulska

Katarzyna Moczulska – założycielka Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego Supełek, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Supełek, logopeda spec. neurologopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.

Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski (filologia polska 2006), Uniwersytet Wrocławski (Logopedia ogólna, studia podyplomowe 2010) oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną, studia podyplomowe 2017).

Stale podnosi swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach i szkoleniach:

2021 „Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”, M. Okrzasa, dr E. Binek
2020 „Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®” – provider metody Neuroflow ATS®, R. Borowiecka, dr A. Senderski
2020 „Attention Autism” C. Twardysz
2019 „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia” E. Bogacz
2019, „Wyjdźmy poza schematy … Dostrzeż, poczuj, usłysz” A. Szozda – Bugajska, D. Dereń, P. Zawitkowski
2019 „Sensory Babies – Master Class Course. Specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego”. E. Hills, L. Hardy
2018 „Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia” dr M. Borkowska, A. Owczarz – Jankowska
2018 „Niemowlak u logopedy” dr M. Machoś
2018 „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” dr M. Machoś
2018 „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego” dr M. Machoś
2018 „Podstawy prowadzenia zajęć jogi dla dzieci i młodzieży” E. Burkiewicz
2017 „Terapeuta Empathy Dolls®” M. Habik
2017 „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii” dr M. Rządzka
2017 „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście” dr M. Rządzka
2017 „Trudności związane z karmieniem u dziecka – od teorii do praktyki” K. Bąbik
2017 „Rewolucje (nie tylko kuchenne) z afazją – praca z dzieckiem z perspektywy terapeuty i rodzica” R. Panaś, M.Fenert, M. Bystrzanowska
2017 Rehabilitacja osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI® M. Dąbrowska-Jędral
2017 Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle, kurs I stopnia, M. Dąbrowska- Jędral
2016 „Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju” dr T. Kaczan
2015 „Specyficzne zaburzenia sensomotoryczne wpływające na funkcjonowanie dziecka” A. Salwach
2015 „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Szkolenie I stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej” M. Okrzasa, M. Wiśniewska – Kamienik
2014 „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych” dr A. Regner
2013 „Terapia ręki I i II stopnia” dr R.Rutkowski, J. Szmalec
2013 „Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego”
2012 „Wczesna Interwencja”
2010 „Diagnoza i terapia dysleksji w teorii” prof. M. Bogdanowicz
2009 „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” prof. M. Bogdanowicz
2009 „Kinezjologia edukacyjna Brain Gym. Metoda dr P. Dennisona i G. Dennison” G. Redlisiak

Katarzyna Moczulska

Facebook