Martyna Rojek

Martyna Rojek – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnej nauki języka angielskiego
Ukończyła Uniwersytet Łódzki (studia licencjackie na kierunku Socjologia 2015), Wyższą
Szkołę ,,Edukacja” we Wrocławiu (studia magisterskie: Pedagogika z nauczaniem języka
angielskiego oraz studia podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkola 2018 ).

Swoje kwalifikacje podnosi na szkoleniach:

2017 „Uzależnienia behawioralne”
2017  ,,Formy i sposoby realizacji w praktyce założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego”

Martyna Rojek

Facebook